Hvem er vi?
The NTNU Alt Protein Project
Vi er en studentorganisasjon som siden våren 2021 har arbeidet for alternative proteiner på NTNU. Alternative proteiner er spennende av mange grunner og vi er en organisasjon som kan passe studenter fra forskjellige studieretninger. Våre medlemmer er interessert i alt fra forskning innenfor bioteknologi og matvitenskap, innovasjon og entreprenørskap, klima og miljø, industrien rundt alternative proteiner eller matsikkerhet!

Hver uke møtes vi for å arbeide på ulike konkrete prosjekter tilknyttet alternative proteiner laget for å ha størst påvirkning. Eksempler på tidligere prosjekter er skriving av guide for bachelor- og masterprosjekter, kartlegge akademisk- og industriell aktivitet alternative proteiner og arrangementer for eksterne.

Utenom prosjektmøtene finner vi på mye sosialt - alt fra tapaskveld til hyttetur!
Våre fokusområder
Forskning
Samarbeide med aktører innenfor forskning for å få mer forskning om alternative proteiner. Vi arbeider blant annet med å få flere masteroppgaver med fokus på alternative proteiner, få fullstendig oversikt over forskningen i Norge og få mer og bedre kontakt med relevante professorer på NTNU.
Fellesskap
Danne en tett gruppe som er interessert i alternative proteiner. Vi arbeider aktivt for å bli en solid gruppe med sosiale og engasjerte studenter på NTNU!
Vil du bli med i matrevolusjonen?
Vi gir deg muligheten til å lære om og arbeide for mer og bedre alternative proteiner! Bli med oss og bli en del av dette viktige arbeidet!
Hva har vi gjort så langt
April 2022
Idéen blir født
En gruppe på 8 studenter med interesse går sammen for å starte opp Alternative Proteiner NTNU. Gruppen består av studenter fra industriell kjemi og bioteknologi, datateknologi, industriell økonomi og nanoteknologi.
Juni 2022
Internasjonalt samarbeid
Vi blir tatt opp som en del av en internasjonal bevegelse av studenter som fokuserer på alternative proteiner.
September 2022
Sprer kunnskap
Første semester der vi driver et opplegg for en gruppe studenter om hva alternative proteiner er. Vi møtes for å diskutere og lage mat.
November 2022
Kontakt med Industrien
Vi har workshop hos Flowfood i Trondheim og får laget planer for videre samarbeid. Flowfood lager produkter for Coop Vegetardag.
Våren 2023
Prosjektarbeid
Vi starter med prosjektarbeid på de ukentlige møtene og arbeider med kartlegging av alternative proteiner i Norge, arrangerer et event og dra på hyttetur.
Høsten 2023
Gruppen vokser
Vi blir flere engasjerte medlemmer og jobber med å videreutvikle gruppen. Prosjektene dette semesteret er samarbeid med Vitensenteret, utvikling av sosiale medier, kartlegging av alternative proteiner på NTNU og guide til hvordan enkelt skrive bachelor- og masteroppgaver om alternative proteiner.
Contact us
+47 47506749
altprot.ntnu@gmail.com
Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim
Made on
Tilda