Alternative Proteiner
Alternative proteiner er fremtidens mat! Dette er proteiner produsert fra planter, dyreceller eller ved hjelp av fermentering.

Hva er alternative proteiner?

Alternative proteiner er proteiner produsert fra planter, dyreceller eller ved hjelp av fermentering. Disse innovative matvarene er designet for å smake det samme som eller bedre enn konvensjonelle animalske produkter samtidig som de koster det samme eller mindre.


Sammenlignet med animalske proteinkilder krever alternative proteiner langt mindre ressurser som land- og vannbruk, og bidrar til langt mindre klimagassutslipp og forurensning.


Det er allerede flere alternative protein produkter tilgjengelige for forbrukere i dag, som blant annet plantebaserte og fermenteringsprodukter, mens produkter som kultivert kjøtt fortsatt utvikles.

Produksjonsmetoder
Hvordan lages alternative proteiner?
Plantebasert kjøtt

Plantebasert kjøtt produseres direkte fra planter. Ved å ikke gå omveien med å bruke planter (i form av dyrefor) til å produsere kjøtt, men heller lage kjøtterstatningen direkte fra planter, kan vi produsere langt mer miljøvennlige alternativer.


Som for animalsk kjøtt er plantebasert kjøtt sammensatt av protein, fett, vitaminer, mineraler og vann. Fremtidens plantebaserte kjøtt ser ut, tilberedes som og smaker som "vanlig" kjøtt. Det finnes allerede flere produkter på markedet som benytter seg av avanserte bioteknologiske løsninger for å optimalisere forbrukeropplevelsen av produktet.

Fermentering

Fermentering er en fleksibel teknikk som bruker mikroorganismer til å produsere proteiner. Fermentering har vært brukt for matproduksjon i årtusener. Allerede i oldtidens sivilisasjoner ble det brukt mikrobielle kulturer for å konservere mat, produsere alkohol og forbedre næringsverdien. Tradisjonell fermentering spenner seg fra yoghurt til tofu.


I løpet av det siste århundret har fermentering utviklet seg drastisk til å inkludere metoder for å produsere store kvanta med protein fra stivelse (biomassefermentasjon) og til å kunne skape enkelte proteiner som kan brukes til å forbedre aspekter som smak, næringsverdi eller for å produsere melkeproteinet kasein (presisjonsfermentering). Det er altså mange bruksområder for fermentering innenfor alternative proteiner.

Kultivert kjøtt

Kultivert kjøtt er produsert direkte fra animalske celler slik at produktet faktisk inneholder det samme og er likt oppbygd som "vanlig" kjøtt. Prosessen med å dyrke kjøtt bruker de samme grunnleggende elementene som trengs for å bygge muskler i dyr. Dette gjøres ved å dyrke cellene i en såkalt cellekultur som er optimalisert for at cellene skal dele seg og vokse til å få riktig tekstur.


Kultivert kjøtt er altså identisk med konvensjonelt kjøtt på cellenivå, men man unngår den ineffektive veien gjennom å mate og slakte dyr.

Hvorfor er alternative proteiner viktige?

Alternative proteiner tilbyr en bedre måte å mate verden på.


Globalt er kjøttforbruket det høyeste noensinne, med global kjøttproduksjon anslått å dobles innen 2050. Ved å lage kjøtt fra planter og dyrke kjøtt fra celler, kan vi modernisere kjøttproduksjonen på måter som massivt reduserer miljøpåvirkningene av matsystemet vårt. , mate flere mennesker med færre ressurser, unngå å bidra til den økende trusselen om antibiotikaresistens, og frigjøre land- og havøkosystemer for restaurering og gjenoppretting av biologisk mangfold.

Hva må gjøres for å fremme alternative proteiner?

Hvis alternative proteiner skal vokse til det nivået som er nødvendig for å nå klimamål og forbedre globale helse, er det en rekke ulike sektorer der man trenger folk med kunnskap om alternative proteiner.

Forskning

Å identifisere hvilken forskningsspørsmål som enda ikke er besvart og utvikle teknologiske løsninger krever en dyp forståelse av vitenskapen innen alternative proteiner. Analyser av livssyklus og økonomisk utvikling gir også kritisk innsikt i feltet. Forskningen prøver å identifisere de mest effektive måtene for å forbedre smaken, teksturen, prisen og bærekraften til alternative proteinprodukter.

Politikk

Fra transistorer til solenergi, offentlig finansiert forskning har muliggjort suksessen til de viktigste innovasjonene siden andre verdenskrig. Disse innovasjonene har drevet økonomisk vekst. På samme måte vil offentlig finansiert forskning på alternative proteiner stimulere økonomisk vekst, gi flere muligheter for bøndene, og skape gode arbeidsplasser.

Industri

Flere forbrukere enn noen gang etterspør alternative proteiner som er like smakfulle, billige og lett tilgjengelig som konvensjonelle produkter. Smarte hoder trengs for å fortsette å øke volumet som produseres og redusere kostnadene.

Made on
Tilda